مکانیک و الکترونیک

کولر ژول-تامسون 

به طور کلی هدف ماژول های سرمایشی در ابعاد میکرو، دستیابی به مدل های مختلف کولرهای مینیاتوری با حجم کم، وزن سبک، گستره دمایی وسیع، دمای پایین سرمایش، کارایی بالا، مصرف توان کم و قابلیت اطمینان بالا می باشد. کولرهای ژول-تامسون در واقع یک مدل بسیار ساده از انواع کولرهای مینیاتوری می باشد که از آن به طور گسترده در تبدیل گاز به مایع در ماشین آلات استفاده می شود.
بسیاری از سیستم های هوافضایی امروز جهان، برای شناسایی اهداف از تشعشعات مادون قرمز هدف برای تشخیص و ردیابی استفاده میکنند. این آشکارساز ها عموما برای اینکه بتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند باید در دماهای بسیار پایین 70 تا 90 درجه کلوین قرار گیرند. لذا برای ایجاد چنین شرایط دمایی از خنک سازهایی با دمای بسیار پایین استفاده میشود. کولرهای مینیاتوری در صنایع الکترونیک و دوربین ها و حسگرهای مادون قرمز بسیار متداول هستند. از آنها به طور گسترده برای سرمایش سریع آشکار سازهای مادون قرمز و دستگاه های الکتریکی استفاده میشود.

کولر ژول-تامسون

سوپیچ ضربه

سوئیچ های ضربه اغلب در تجهیزاتی یافت می شوند که باید در هنگام ضربه فعال شوند. این سوئیچ ها با احساس ضربه یا نیروی ناگهانی کار می کنند بطوریکه پس از وارد شدن ضربه سوئیچ یک کنتاکت را می بندد. یک مثال رایج در این مورد، استفاده از این سوئیچ ها در ایربگ خودروها است. این سنسورها که پس از تشخیص ضربه از جلو واحد کنترلی کیسه هوا را راه اندازی می کنند، به عنوان سنسور تصادف نیز شناخته می شوند.

سوپیچ ضربه

آشکار ساز مادون قرمز

امواج فروسرخ به قسمتی از طیف امواج گفته می شود که به وسیله چشم انسان قابل روئیت نیستند اما به وسیله حسگرهای فروسرخ قابل شناسایی هستند. با توجه به قابلیت عبور طول موج های فروسرخ از جو، شناسایی و رهگیری اهدافی که طول موج فروسرخ منتشر می کنند توسط آشکارسازهای فروسرخ امکان پذیر می باشد. آشکارساز حساس به پرتوهای فروسرخ امکان تبدیل پرتو فروسرخ دریافتی به سیگنال الکتریکی را فراهم می سازد. آشکارسازها در 2 دسته uncooled و cooled دسته بندی می شوند.
آشکارسازهای uncooled  ، دسته ای از حسگرها هستند که در دمای محیط کار می کنند. همچنین استفاده از این آشکارسازها در دمایی نزدیک به دمای محیط به کمک برخی المان های کنترل دمای کوچک امکان پذیر می باشد. حسگرهای فروسرخ uncooled را می توان در دمای فعالیت مشخصی پایدار نمود تا نویز تصویر کاهش یابد. این آشکارسازها برای خنک سازی نیاز به کولرهای برودتیِ پر مصرف و گران ندارند. این عدم نیاز به خنک کننده موجب کوچک شدن و کم هزینه شدن آشکارساز می شود. اما در عین حال، رزولوشن و کیفیت خروجی این آشکارسازها نسبت آشکارسازهای فروسرخ Cooled کم تر می باشد.

آشکار ساز مادون قرمز

در آشکارسازهای Cooled ، سنسور نیمه هادی برای فعالیت خود نیاز به خنک سازی دارد. لذا برای دستیابی به این هدف  با توجه به سنسور نیمه هادی از انواع ساختارهای مختلف کولر همچون استرلینگ ، ژول تامسون، اسپیلت و کولرهای 4k  استفاده میگرددکه به تکنولوژی آشکارگر بستگی دارد. جدیدترین آشکارگرهای از نوع cooled در دمای ۶0 تا 100کلوین کار می کند که وابسته به درجه عملکرد و نوع آنها دارد.

آشکار ساز مادون قرمز