مواد اولیه صنایع

مواد خام اولیه مورد استفاده در صنایع

این شرکت کلیه لوله‌ها و صفحات فلزی مانند فولاد، میلگرد، کوار، مونل، اینکونل و ... را که در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند، فراهم می‌سازد.