انژکتور

انژکتور

وسایل نقلیه با تغییر نسبت سوخت و هوای ورودی به موتور، سرعت و شتاب را تنظیم می کنند. از نظر تاریخی، این کار قبلاً توسط کاربراتور انجام می شدکه این یک تکنولوژی کاملاً ابتدایی است و از دهه 70 تزریق سوخت توسط انژکتور انجام میشد تا از سوخت به صورت موثرتری استفاده شود. امروزه تقریباً در تمام وسایل نقلیه مدرن از انژکتور استفاده می شود که انژکتورها خود دارای انواع مختلفی هستند.
در سالهای اخیر شرکت پویا صنعت کامبادن با تکیه بر دانش فنی و استفاده از تیم R&D مجرب اقدام به طراحی و ساخت انژکتور برای موتورهای بنزینی کرده است.