الکترونیک و ابزار دقیق

 

شرکت پویا صنعت کامبادن بخشی از فعالیت خود را در چند سال اخیر را به مذاکره با سازندگان و تامین کنندگان خارجی معطوف نمود تا بتواند نیاز کشور به تامین تجهیزات را برآورده سازد.

 

سه جز اصلی ابزار دقیق صنعتی سنسورها، مبدل‌ها و ترنسمیترها هستند.
سنسورها:

خواص فیزیکی جامد، سیال یا گاز را اندازه‌گیری می‌کند. در صنعت نفت و گاز سنسورها وظیفه مداوم شناسایی و نظارت بر انتشار گاز را برعهده دارند.

مبدل‌ها:

تغییرات دما، فشار، جریان یا سطح را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند که سپس توسط ترنسمیتر دریافت می‌شود.

ترنسمیترها:

به عنوان رابط بین سنسورها و ابزار اندازه گیری مانند سنسورهای سطح، دبی سنج و سنسور‌‎های فشار عمل می‌کنند. این تجهیزات وظیفه ارسال سیگنال دیجیتال به سیستم کنترل اصلی را برعهده دارد.